KANCELARIA ADWOKACKA

adwokat Jolanta Dębska
adwokat Piotr Dębski

Gliwice


ul. Kościuszki 32/1
 32 230 74 42
kom. 510 117 189
O KANCELARII
Kancelarię tworzą Adwokaci:

adwokat Gliwice Adwokat Piotr Dębski - absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonuje praktykę adwokacką od października 1981r.

Przez wiele lat był obrońcą wojskowym i występował jako obrońca oskarżonych w wielu procesach karnych związanych z zaistnieniem stanu wojennego.
Kancelaria adwokacka Gliwice
Ma wieloletnią praktykę w występowaniu przed Sądami wojskowymi i powszechnymi oraz w prowadzeniu spraw karnych, spraw cywilnych, spraw spadkowych i z zakresu Ksiąg Wieczystych, spraw rodzinnych – w tym w sprawach o rozwód i podział majątku oraz w sprawach gospodarczych.

adwokat Gliwice Adwokat Jolanta Dębska - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, wykonuje praktykę adwokacka od maja 2000r, wcześniej kilkanaście lat wykonywała praktykę jako radca prawny.

Prowadzi sprawy z zakresu: prawa karnego, prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego – w tym spraw o rozwód i podział majątku, a w szczególności z zakresu prawa pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych.
 
Kancelaria współpracuje z Kancelarią Adwokacką adwokat Izabeli Dębskiej
 
ZAKRES USŁUG
Adwokat Piotr Dębski prowadzi sprawy:
 • Karne, a to: zarówno w zakresie udziału adwokata w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym i postępowaniu wykonawczym.
 • Cywilne, a to: sprawy o zapłatę, zasądzenie zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, sprawy wynikające z umów ubezpieczeniowych, umów o darowiznę i zachowek oraz z zakresu prawa rzeczowego, takie jak: zniesienie współwłasności i naruszenia posiadania i zasiedzenia.
 • Spadkowe, a w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o uznanie nieważności testamentu, o dział spadku i zniesienie współwłasności jak również składanie wniosków o dokonanie wpisów w Księgach Wieczystych oraz przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i związanych z nabyciem spadku.
 • Rodzinne, a to: przede wszystkim sprawy o alimenty, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie ojcostwa raz wszelkie sprawy rodzinne występujące w relacjach: małoletni – rodzice, bądź opiekunowie.
 • Kancelaria prowadzi również sprawy rozwodowe oraz sprawy o podział majątku.
 • Gospodarcze będące następstwem relacji podmiotów gospodarczych.
Adwokat Piotr Dębski prowadzi sprawy na terenie całej Polski w zależności od potrzeb.

Adwokat Jolanta Dębska prowadzi sprawy:
 • Karne, a to: zarówno w zakresie udziału adwokata w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu sądowym i postępowaniu wykonawczym.
 • Cywilne, a to: sprawy o zapłatę, zasądzenie zadośćuczynienia, odszkodowania oraz renty, sprawy wynikające z umów ubezpieczeniowych, umów o darowiznę i zachowek oraz z zakresu prawa rzeczowego, takie jak: zniesienie współwłasności i naruszenia posiadania i zasiedzenia.
 • Spadkowe, a w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o uznanie nieważności testamentu, o dział spadku i zniesienie współwłasności jak również składanie wniosków o dokonanie wpisów w Księgach Wieczystych oraz przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i związanych z nabyciem spadku.
 • Rodzinne, a to: przede wszystkim sprawy o alimenty, zaprzeczenie ojcostwa i ustalenie ojcostwa raz wszelkie sprawy rodzinne występujące w relacjach: małoletni – rodzice, bądź opiekunowie.
 • Prawa pracy i Ubezpieczeniowe, a to: uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, odszkodowania i odwołania od decyzji ZUS.

HONORARIUM
Honorarium za prowadzenie sprawy ustalane jest przede wszystkim w oparciu o obowiązującą taryfę adwokacką w zakresie stawek minimalnych ustalonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Wysokość honorarium może być również ustalona w oparciu o indywidualną umowę z Klientem.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach możliwe jest uiszczenie honorarium w ratach, względnie kredytowe prowadzenie sprawy.

KONTAKT
tel./fax: 32/ 230-74-42
kom.: 510 117 189
e-mail:adwokat.debski@vp.pl

Godziny otwarcia:
pn.- czw. od 8.00 do 17.00
piątek od 8.00 do 14.00

Godziny przyjęć klientów:
pn.-czw. od 15.00 do 17.00,
względnie w innym wcześniej umówionym terminie.


Adwokat Gliwice • Kancelaria Adwokacka • prawo pracy • sprawy cywilne
Bezpłatne porady prawne dla obywateli Ukrainy